Apakah Program I Think?


Apakah program I-Think?
Program I-Think adalah program yang bertujuan mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan murid ke arah menghasilkan murid berinovatif.

Apa yang diharapkan daripada program I-Think? 
- Dengan menggunakan alat berfikir (Thinking tools) murid lebih fokus dan berkeyakinan di dalam kelas.
- Aktiviti berpusatkan murid.
- Prestasi murid meningkat setelah menggunakan alat berfikir dalam pengajaran dan pembelajaran.
- Hubungan guru dan murid semakin rapat kerana guru berperanan sebagai fasilitator.


KLIK untuk ke laman web tersebut

Melalui i-think ni, murid-murid akan didedahkan dengan lapan jenis carta yang boleh digunakan untuk menghasilkan nota. Ada 8 jenis carta(map) ni..

1. Peta Bulatan (Circle Map)


2. Peta Pokok (Tree Map)

3. Peta Buih (Bubble Map)

4. Peta Buih Berganda (Double Bubble Map)

5. Peta Alir (Flow Map)

6. Peta Pelbagai Alir (Multi Flow Map)

7. Peta Dakap (Brace Map)

8. Peta Titi (Bridge Map)1 orang dah komen :

Cik Itah said...

salam. ooo..initula program i-think ea..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...